×
Wyniki wyszukiwania: Zamknij
Katalogi
Żaden katalog nie odpowiada Twojemu wyszukiwaniu
  ProduktyZobacz wszystkie produkty
  Brak produktów pasujących do Twojego wyszukiwania
   Koszyk
    Pobierz Ogólne Warunki Sprzedaży (pdf)
   Korzystanie z naszej strony, jak również składanie zamówień, oznaczają uprzednią, pełną i całkowitą akceptację niniejszych ogólnych warunków sprzedaży.

   Artykuł 1 - Preambuła i definicje pojęć

   Przedstawione niżej ogólne warunki sprzedaży (zwane w dalszej części umowy „Ogólnymi warunkami”) regulują stosunki umowne między użytkownikiem strony internetowej vente-unique.pl, chcącym dokonać zakupu w vente-unique.pl za pośrednictwem strony internetowej bądź przez telefon (zwanym w dalszej części umowy „Klientem” lub określanym mianem „Państwo”), a spółką Vente-unique.com, SA, z kapitałem zakładowym w wysokości 94 419,05 euro, której siedziba znajduje się pod adresem 9 rue Jacquard 93310 le PRE SAINT GERVAIS we Francji, wpisaną do Rejestru Handlowego Spółek w Bobigny pod numerem B 484 922 778 (zwaną w dalszej części umowy „Vente-unique.com”).

   Działalność spółki Vente-unique.com polega przede wszystkim na sprzedaży produktów (zwanej również „wyprzedażą błyskawiczną” lub „klasyczną sprzedażą”) poprzez stronę internetową www.vente-unique.pl.

   Jakiekolwiek korzystanie z usług Witryny lub jakiekolwiek zamówienie oznacza uprzednią, pełną i całkowitą akceptację niniejszych Ogólnych warunków sprzedaży. Mają one na celu w szczególności opisanie warunków zakupu, zamówienia, płatności, dostawy sprzętu AGD, produktów obrazowych i dźwiękowych oraz gwarancji prawnych, jakimi objęte są produkty sprzedawane w Serwisie. Klient potwierdza, że się z nim zapoznał.

   Niniejsze Ogólne warunki sprzedaży są jedynymi warunkami mającymi zastosowanie do umowy, zastępującymi wszelkie inne, o ile nie ustalono inaczej na piśmie.

   Vente-unique.com ma prawo do wprowadzania zmian do zapisów niniejszych Ogólnych warunków w dowolnym momencie, zatem w dniu składania zamówienia na stronie vente-unique.pl (zwanej w dalszej części umowy „stroną internetową”) należy zapoznać się z aktualnie obowiązującą ich wersją. Wprowadzone zmiany są skuteczne od dnia ich publikacji w Internecie i mają zastosowanie do zamówień składanych po tym czasie.

   Każdy zakup dokonany na stronie internetowej podlega wszystkim klauzulom zawartym w Ogólnych warunkach obowiązujących w dniu składania zamówienia. W chwili zatwierdzania płatności i kliknięcia w ikonę „Zakończ zamówienie” Klient oświadcza, iż zapoznał się z Ogólnymi warunkami sprzedaży na stronie vente-unique.pl i akceptuje je bez zastrzeżeń.

   Akceptując przy składaniu zamówienia niniejsze Ogólne warunki sprzedaży, Klient potwierdza, iż ma zdolności prawne do zawierania umów w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

   Artykuł 2 - Przedmiot umowy

   Niniejsze Ogólne warunki mają na celu określenie procedury sprzedaży oraz związanych z nią praw, w szczególności:

   • organizację stosunków prawnych między Vente-unique.com i Klientem;
   • sposoby realizacji sprzedaży między Vente-unique.com i Klientem (zamówienie, dostawa, etc...).

   Artykuł 3 - Składanie zamówienia

   Klient może złożyć zamówienie w następujący sposób:

   • przez Internet za pośrednictwem strony www.vente-unique.pl dostępnej 24 h na dobę i 7 dni w tygodniu;
   • telefonicznie pod numerem 221047608 (Opłata za połączenie zgodna z cennikiem operatora).

   W przypadku firmy, jeżeli chcielibyście Państwo przekazać nam swój numer NIP, prosimy o kontakt pod numerem 221047608.

   Dane przekazane przez Klienta i zarejestrowane przez Vente-unique.com w czasie rejestracji składanego zamówienia stanowią dowód transakcji między Vente-unique.com a Klientem. Po zatwierdzeniu zamówienia przez Klienta, vente-unique przesyła do Klienta e-mail z potwierdzeniem, informujący o poprawnej rejestracji zamówienia. Vente-unique zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji dostawy lub zamówienia w przypadku, gdy Klient nie uregulował, w całości lub w części, płatności za poprzednie zamówienie lub w przypadku wystąpienia sporu dotyczącego płatności.

   Artykuł 4 - Ceny

   Ceny podane na stronie internetowej vente-unique.pl są cenami brutto i nie zawierają kosztów dostawy, poza wykładzinami podłogowymi, przy których podane ceny są cenami netto, co wskazane jest na odpowiednich kartach produktu. Wysokość kosztów dostawy zależy od adresu dostawy, wagi zamówionych produktów oraz wybranej formy przesyłki (dostawa bez wniesienia, dostawa premium z wniesieniem do wybranego pomieszczenia itd.) . Koszty dostawy są podane w koszyku i zostają potwierdzone podczas zatwierdzania zamówienia. Koszty dostawy są dodawane pod koniec składania zamówienia i doliczane do ceny zamówionych produktów.

   Jakakolwiek zmiana wysokości podatku może zostać dodana do ceny produktów.

   Vente-unique.com zastrzega sobie prawo do zmiany cen w dowolnym momencie, niemniej jednak zamówione produkty objęte są cennikiem obowiązującym w chwili składania zamówienia, z zastrzeżeniem ich dostępności w danym dniu.

   Artykuł 5 - Zastrzeżenie prawa własności i ryzyko

   Vente-unique.com zachowuje prawo do sprzedawanych przedmiotów do chwili rzeczywistego uregulowania całej kwoty głównej oraz opłat dodatkowych. Brak płatności w jednym z wyznaczonych terminów płatności może skutkować postępowaniem windykacyjnym. Przepisy te nie wykluczają przeniesienia na Klienta, od chwili dostawy, ryzyka związanego z utratą lub zniszczeniem zakupionych przedmiotów, jak również ze szkodami, jakie mogą one spowodować.

   Artykuł 6 - Dostępność produktów

   Klient przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że Vente-unique.com realizuje jego zamówienia w stopniu, w jakim umożliwia mu to dostępność produktów w jego magazynie, a także ich dostępność u jego partnerów i dostawców. Vente-unique.com będzie dążyć do zrealizowania wszystkich zamówień. W ramach wyprzedaży błyskawicznej Klienci mogą zamawiać, w miarę dostępności zapasów, produkty wprowadzone do sprzedaży jedynie w okresie trwania wyprzedaży błyskawicznej, który wskazywany jest w czasie rzeczywistym na www.vente-unique.pl. Po zakończeniu okresu trwania wyprzedaży błyskawicznej danego produktu lub w razie jego niedostępności, produkt ten nie będzie ponownie wprowadzany do sprzedaży. W takim przypadku informacja o niedostępności produktu będzie widoczna na stronie internetowej vente-unique.pl. W razie niedostępności produktu po potwierdzeniu zamówienia i po zakończeniu okresu trwania danej sprzedaży, Vente-unique.com poinformuje Klienta, w drodze mailowej lub telefonicznie, o częściowej dostawie jego zamówienia lub o jego anulowaniu. W celu zaspokojenia potrzeb Klienta i w trosce o satysfakcjonujące relacje handlowe Vente-unique.com zaproponuje wówczas Klientowi zwrot wpłaconej kwoty w postaci bonu zakupowego lub przelewu.

   Artykuł 7 - Informacje o produkcie

   W stopniu, w jakim umożliwiają to rozwiązania techniczne, oraz uwzględniając najlepsze standardy rynkowe, Vente-unique.com z najwyższą dokładnością podaje na stronie internetowej szczegółowe informacje dotyczące produktów, z wykorzystaniem opisów technicznych opracowanych przez partnerów i dostawców oraz fotografii lub filmów przedstawiających produkty.

   Artykuł 8 - Bezpieczne płatności

   Vente-unique.pl oferuje klientom kilka metod płatności:

   • Płatności obsługiwane przez Przelewy24 (przelewy bankowe, BLIK, raty)
   • Płatności kartą płatniczą
   • Płatności w 3 ratach kartą płatniczą
   • Płatności 50/50

   Na stronie Vente-unique.pl wszystkie transakcje realizowane są za pośrednictwem bezpiecznych systemów płatności. W przypadku płatności przy użyciu karty płatniczej i przelewu bankowego zamówienie Klienta zostanie potwierdzone po obciążeniu rachunku przez autoryzowane centrum płatności. W razie braku autoryzacji zamówienie Klienta nie będzie realizowane. Płatność internetowa za pomocą karty płatniczej realizowana jest przez system bezpieczeństwa „Secure Socket Layer” umożliwiający szyfrowanie danych bankowych Klienta w czasie ich przekazywania w sieci.

   Płatność obsługiwane przez Przelewy24

   Wybierając tę metodę płatności zostaniesz przekierowany do systemu Przelewy24, w którym możesz zapłacić przelewem bankowym, BLIK lub skorzystać z płatności na raty. Dokonując płatności w Serwisie Przelewy24, należy zapoznać się z Regulaminem Przelewy24 pod następującym linkiem: https://www.przelewy24.pl/regulamin

   Płatność w 3 ratach kartą płatniczą

   Zamówienie można opłacić w 3 miesięcznych ratach: 1/3 w dniu złożenia zamówienia, 1/3 30 dni później, ostatnia opłata zostanie pobrana 60 dni od złożenia zamówienia.

   Usługa ta objęta jest dodatkową opłatą administracyjną. Szczegółowe warunki Płatność w 3 ratach kartą płatniczą podane są w Koszyku przy składaniu zamówienia.

   Płatność 50/50

   Możesz dokonać płatności w 2 ratach dla wszystkich zamówień o wartości nieprzekraczającej 10000zł

   Pierwsze 50% wartości zamówienia należy opłacić w momencie składania zamówienia na naszej stronie internetowej, drugie 50% płatności zostanie naliczone w momencie dostawy przez naszego przewoźnika. Usługa ta objęta jest dodatkową opłatą w wysokości 9 zł do zapłaty w momencie składania zamówienia na naszej stronie. Dodatkowa opłata 9 zł nie zostanie zwrócona w przypadku anulowania lub modyfikacji zamówienia z przyczyn niezależnych od Vente-unique.pl. Metody płatności akceptowane przy płatności pierwszej raty to: karta płatnicza lub przelew bankowy. Drugą ratę należy wpłacić po otrzymaniu towaru (niezależnie od tego, czy zamówienie zostało zrealizowane w całości, czy też nie), bezpośrednio u naszego przewoźnika. Metoda płatności akceptowana przy płatności drugiej raty to płatność gotówką – nasz dostawca nie ma możliwości obsługi karty płatniczej. Jeżeli klient odmówi przyjęcia towaru z przyczyn niezależnych od Vente-unique.pl lub anuluje zamówienie już po jego wysłaniu z naszego magazynu, zostanie on obciążony kosztami dostawy, które pobrane zostaną bezpośrednio z pierwszej raty opłaconej w momencie składania zamówienia na naszej stronie.

   Płatność 50/50 nie jest dostępna przy zakupie niektórych produktów – dostępne metody płatności dla danego zamówienia przedstawione są w Koszyku.

   Artykuł 9 - „Recenzowana witryna” (Ceneo i Trustpilot)

   Każdy zakup dokonany na Vente-unique.pl daje klientowi możliwość wzięcia udziału w ocenie strony za pośrednictwem Ceneo.pl lub Trustpilot.

   Za pomocą dwóch kwestionariuszy satysfakcji, których celem jest zmierzenie jakości usług świadczonych w całym procesie zakupu, klient będzie mógł podzielić się swoimi osobistymi doświadczeniami ze społecznością internautów na stronie Ceneo.pl lub Truspilot.

   Kwestionariusze te mogą być wysyłane do klienta przez Ceneo.pl, Truspilot lub Vente-unique.com pocztą elektroniczną lub poprzez pojawienie się "wyskakującego okienka" po dokonaniu zakupu przez klienta.

   Informacje zebrane w tych dwóch kwestionariuszach podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu danych, za które odpowiedzialne są Ceneo.pl lub Truspilot.

   Częściowe odpowiedzi lub brak odpowiedzi na jeden lub oba kwestionariusze satysfakcji nie mają wpływu na realizację zamówienia.

   Ceneo.pl, Truspilot i Vente-unique.com są odbiorcami danych osobowych zebranych w tych kwestionariuszach satysfakcji.

   Dane bezimienne będą wykorzystywane przez Ceneo.pl lub Truspilot zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności dotyczącymi ochrony danych osobowych.

   Zgodnie z polską ustawą o ochronie danych osobowych użytkownik ma prawo dostępu do wszystkich swoich danych osobowych, ich poprawiania i sprzeciwu wobec nich w dowolnym momencie, w następujący sposób:

   1. Ceneo.pl: za pośrednictwem formularza kontaktowego https://info.ceneo.pl/kontakt
   2. Trustpilot: za pośrednictwem formularza kontaktowego https://fr.legal.trustpilot.com/contact

   Artykuł 10 - Dostawa

   Dostawa produktów zakupionych na stronie internetowej vente-unique.pl odbywa się za pośrednictwem przewoźnika.

   Cena dostawy obliczana jest w zależności od ilości przedmiotów, ich wagi, objętości, rodzaju wybranej usługi oraz miejsca zamieszkania Klienta. Całkowita kwota za usługę dostawy zostanie wyświetlona w koszyku w momencie składania zamówienia, przed zatwierdzeniem płatności.

   Sposób dostawy zależy od rodzaju zamówionego produktu: jest wskazany na każdej stronie z opisem produktu oraz w mailu potwierdzającym zamówienie. Dostawca skontaktuje się z Tobą, aby umówić termin dostawy.

   Terminy wskazane podczas potwierdzania zamówienia wyrażone są w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku, poza dniami wolnymi od pracy).

   Dobre praktyki podczas odbioru zamówienia

   W obecności przewoźnika sprawdzić:

   • Liczbę przesyłek
   • Stan zewnętrzny przesyłki
   • Stan produktów wewnątrz paczki
   • Zgodność produktów z listem przewozowym i z zamówieniem
   • Realizację wszystkich usług zamawianych w czasie potwierdzenia zamówienia.

   Jeśli dostawa jest zgodna:

   • Wpisać na liście przewozowym informację o odpowiednim stanie opakowania i produktów
   • Wpisać datę i – w sposób czytelny, drukowanymi literami – nazwisko oraz podpisać list przewozowy.

   Jeśli dostawa jest niezgodna:

   • określić na liście przewozowym niezgodność: brak realizacji usługi, uszkodzone opakowanie, uszkodzony przez opakowanie produkt, produkt niekompletny itp.
   • w przypadku odmowy przyjęcia towaru prosimy o wyraźne uzasadnienie powodu.

   W przypadku jakichkolwiek pytań klienci mogą śledzić postępy w realizacji zamówienia i/lub skontaktować się z działem obsługi klienta Vente-unique.pl pod numerem wyświetlanym w ich przestrzeni osobistej za pośrednictwem łącza www.vente-unique.pl/secure/account oraz wybierając nagłówek "Mój dział obsługi klienta" przy każdym zamówieniu.

   Klient ma obowiązek poinformować Dział Obsługi Klienta Vente-unique.com o trudnościach związanych z dostępem do miejsca dostawy, na które napotkać może dostawca zamówienia. Klient powinien dokonać pomiaru przejścia w miejscu zamieszkania w celu potwierdzenia przewoźnikowi dostępu dla zamawianego produktu.

   Klient zobowiązuje się być obecny w dniu umówionej dostawy i sprawdzić zgodność dostarczonych produktów ze swoim zamówieniem.

   W razie braku możliwości dostarczenia przesyłki w związku z trudnym dostępem do lokalu, który nie został wcześniej zgłoszony, lub w przypadku nieobecności Klienta w umówionym dniu, Vente-unique.com obciąża Klienta dodatkowymi kosztami. W przypadku przedstawienia nieprawdziwych informacji lub dokonania błędnych pomiarów przez Klienta, zostanie on obciążony dodatkowymi kosztami związanymi z kosztami magazynowania lub zwrotu zamówionej przesyłki.

   Wszelkie dodatkowe koszty związane z przechowywaniem dostarczanych produktów lub z nieobecnością Klienta (w przypadku niedotrzymania ustaleń odnośnie terminu dostawy), a także z ryzykiem szkód wynikających z tych utrudnień, obciążają Klienta.

   W przypadku sprzętu gospodarstwa domowego dostawa nie obejmuje jego uruchomienia.

   Podpisany list przewozowy niezawierający uwag Klienta oznacza, iż Klient zaświadcza, że dostarczone produkty są w stanie idealnym i zgodne z zamówieniem, a także, że dostawa i dowóz na miejsce zostały przeprowadzone zgodnie z warunkami sprzedaży nadawcy.

   Klient ma obowiązek sprawdzić dostarczoną przesyłkę i niezwłocznie poinformować (w terminie do 48 godzin) o każdej wadzie lub braku. W przypadku niezgłoszenia przez Klienta uwag na liście przewozowym, Vente-unique.com może odmówić uznania wymienionych wad lub braków. Wzmianka „należy rozpakować” jest niewiążąca dla Vente-unique.com.

   Wysyłka produktów poza „specjalnymi produktami o dużych gabarytach” jest realizowana wyłącznie na terytorium Polski.

   Każda zmiana adresu lub miejsca dostawy przez Klienta podlega analizie wykonalności i może powodować powstanie kosztów dodatkowych, które zostaną przekazane przez Dział Obsługi Klienta.

   Artykuł 11 - Satysfakcja lub zwrot pieniędzy

   Anulowanie zamówienia

   1. Produkt dostarczony: odstąpienie od umowy

   Klienci mają 30 dni od otrzymania zamówienia na skorzystanie z prawa do odstąpienia od umowy, tj. dodatkowe 16 dni w porównaniu z ustawowym okresem odstąpienia od umowy wynoszącym 14 dni, ustanowionym przez polskie prawo konsumenckie. Okres ten ma zastosowanie do wszystkich produktów sprzedawanych przez Vente-unique.com na stronie internetowej.

   Procedura zwrotu produktu:

   Klient musi poinformować Vente-unique.com w ciągu 30 dni od otrzymania zamówienia o chęci odstąpienia od umowy w jeden z następujących sposobów:

   • w strefie klienta, wybierając produkt, który ma zostać anulowany w danym zamówieniu
   • telefonicznie, kontaktując się z działem obsługi klienta pod numerem 221042490
   • przesyłając nam wzór formularza . Vente-unique potwierdzi otrzymanie tego zgłoszenia w przypadku zgłoszenia cyfrowego.

   Dział Obsługi Klienta poinformuje Klienta o różnych sposobach zwrotu produktu. Jeśli klient nie jest w stanie zwrócić produktu we własnym zakresie, może zostać zaoferowana usługa odbioru produktu. Cena zwrotu będzie zależeć od adresu dostawy klienta i wagi zwracanych towarów.

   Klient jest odpowiedzialny za ryzyko transportowe związane ze zwrotem produktów.

   Klient musi zwrócić produkt w idealnym stanie i najlepiej w oryginalnym opakowaniu bezpośrednio na poniższy adres na własny koszt, załączając kopię faktury w celu identyfikacji zamówienia:

   VENTE UNIQUE.COM
   SERVICE RETOURS PRODUITS
   Entrepôt CAFOM
   Av. de Bruxelles
   60110 AMBLAINVILLE
   Francja

   Zwroty będą przyjmowane przez Vente-unique.com wyłącznie w przypadku przestrzegania procedury opisanej w niniejszym artykule. Klient może zostać pociągnięty do odpowiedzialności w przypadku pogorszenia jakości produktu lub obniżenia jego wartości w wyniku obchodzenia się z nim w sposób inny niż wymagany do ustalenia charakteru, cech i prawidłowego funkcjonowania produktu.

   Jeśli Klient nie jest w stanie przesłać produktu we własnym zakresie, może otrzymać propozycję odbioru przesyłki. Cennik odbioru przesyłek zależy od miejsca dostawy oraz od wagi zwracanych produktów.

   2. Produkt niedostarczony lub w trakcie dostawy

   Klient informowany jest drogą mailową o dacie wydania przewoźnikowi z magazynu zamówionego produktu. Stan przesyłki w zakładce klienta wskazuje wówczas „Przekazanie przesyłki przewoźnikowi”. W przypadku, gdyby Klient chciał anulować swoje zamówienie po uzyskaniu informacji o wysłaniu produktu, musi skontaktować się z Działem Obsługi Klienta pod numerem telefonu 221047608.

   3. Zwrot kosztów

   Zwrot kosztów można uzyskać w terminie do 14 dni od anulowania zamówienia. Zwrot kosztów może zostać odłożony w czasie do chwili odzyskania zwróconych towarów lub uzyskania dowodu ich nadania przez Klienta. Zwrotom podlegają jedynie produkty nowe i kompletne (akcesoria, poduszki, instrukcje obsługi...). Każdy produkt, który uległ zniszczeniu lub którego opakowanie zostało uszkodzone w sposób przekraczający zwykłe otwarcie, nie podlega zwrotowi lub podlega jedynie zwrotowi częściowemu. Zwrot kosztów jest dokonywany w sposób zależny od zastosowanego przez Klienta sposobu płatności przy zakupie produktu. Vente-unique.com zaleca, w razie zastosowania własnego sposobu transportu, ubezpieczenie przesyłki u przewoźnika w wysokości wartości rynkowej produktów. Ubezpieczenie takie jest niezbędne, aby Klient mógł zabezpieczyć się przed ewentualnym uszkodzeniem, kradzieżą czy zgubieniem produktu przez przewoźnika. Zwrot zamówionych produktów następuje zawsze na koszt i ryzyko Klienta.

   Artykuł 12 - Karta Etyki i zasada wzajemności

   Niniejsze Ogólne warunki stanowią zapewnienie, że produkty wprowadzone do sprzedaży internetowej przez Vente-unique.com są zgodne z przepisami prawa francuskiego obowiązującymi w dniu składania zamówienia. Ponadto Vente-unique.com gwarantuje, iż treści zamieszczone na jej stronie internetowej nie naruszają dobrych obyczajów.

   Artykuł 13 - Gwarancja

   Po uregulowaniu całkowitej wartości zamówienia Klientowi przysługuje, zgodnie z obowiązującymi przepisami, prawo rękojmi i gwarancji za wady ukryte, z zastrzeżeniem, iż zarzucane wady zostały zgłoszone Vente-unique.com z chwilą ich pojawienia się poprzez przesłanie ich fotografii. Powyższe gwarancje mają zastosowanie do produktów nowych przez okres dwudziestu czterech miesięcy od ich dostawy.

   Skorzystanie z gwarancji zakłada wcześniejsze spełnienie następujących warunków:

   1. Nasi specjaliści potwierdzają, iż zwracany produkt jest produktem, który został do Państwa przesłany, że nie został uszkodzony i nie dokonano na nim żadnych modyfikacji czy napraw.

   2. Wada, na którą powołuje się Klient, nie wynika z:

   • nienależytego lub niestandardowego użytkowania,
   • normalnego zużycia lub starzenia się,
   • z przypadkowego zdarzenia lub, ogólnie rzecz ujmując, z przyczyny zewnętrznej (jak na przykład naprawa produktu przez osoby nieupoważnione lub usterka wynikająca z niestandardowego lub nienależytego użytkowania produktu).

   Gwarancja nie obejmuje:

   • uszkodzeń spowodowanych działaniem zewnętrznym (uderzenie, upadek, nieprawidłowe użytkowanie, nieprawidłowa obsługa itd.), nadmiernym gorącem, wilgocią (rdza, działanie wody morskiej, kondensacja pary wodnej, utlenienie...), zakłóceniami spowodowanymi przez fale radiowe;
   • szkód wynikających z niezastosowania się do instrukcji montażu lub z przeprowadzenia instalacji niezgodnie z instrukcjami konstruktora, z zastosowania nieprawidłowego zasilania urządzenia (nieprawidłowe napięcie elektryczne, nieodpowiedni gaz, nieprawidłowe opróżnianie zbiorników, zbyt wysokie ciśnienie wody, czyszczenie filtrów...), z braku prawidłowej wentylacji (niewystarczające otwory wentylacyjne lub odstępy zapewniające wentylację), z nieprawidłowej konserwacji lub jej braku, z działania insektów, z zastosowania nielegalnego oprogramowania (kopie) lub z wystąpienia wirusa informatycznego, z modyfikacji programów, parametrów danych lub błędów oprogramowania;
   • systemów zdalnego sterowania, części lub akcesoriów wymagających regularnej wymiany (baterie, akumulatory, filtry, lampy itd.);
   • wymiany bezpieczników, świateł w lodówce, zamrażarkach, kabli łączących urządzenia Hi-Fi, TV itd.;
   • szkód powstałych podczas transportu lub uszkodzeń urządzeń wynikających z działania Klienta bądź upoważnionej przez niego osoby;
   • zastosowań komercyjnych (wspólnoty, restauracje, pralnie...) oraz każdego działania o charakterze niedomowym.

   Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w razie braku zgodności do Klienta należy wybór między naprawą a wymianą produktu. Jednak Vente-unique.com nie jest zobowiązany do postępowania zgodnie z trybem wybranym przez Klienta, jeżeli nie jest to możliwe lub jeżeli wiąże się to z kosztami nieproporcjonalnie wysokimi w porównaniu z wartością produktu bądź rozmiarem wady. Wymiana/odbiór produktu przeprowadzane są na podstawie decyzji techników serwisu posprzedażowego Vente-unique.com, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

   Aby dokonać zwrotu towaru, należy spełnić wymienione niżej warunki:

   Wymiana lub odbiór produktów dostarczanych z usługą „premium”, „standard” lub „ekonomiczną” w związku z problemami serwisowymi mogą odbyć się bezkosztowo dla Klienta, zgodnie z wybranym pierwotnie sposobem dostawy zamówionego produktu – w miejscu zamieszkania Klienta lub w jednym z naszych punktów odbioru, z zastrzeżeniem, że Klient dostarcza produkt we własnym zakresie.

   Klient ma możliwość przesłania swojego produktu bezpośrednio na poniższy adres, na koszt odbiorcy, tj. vente- unique.com, dołączając kopię faktury w celu identyfikacji zamówienia:

   VENTE UNIQUE.COM
   SERVICE RETOURS PRODUITS
   Entrepôt CAFOM
   Av. de Bruxelles
   60110 AMBLAINVILLE
   Francja

   Jeśli Klient nie jest w stanie przesłać produktu we własnym zakresie, może otrzymać propozycję odbioru przesyłki na koszt Vente-unique.com. Usługa odbioru przesyłki zależy od miejsca dostawy oraz od wagi zwracanych produktów.

   Przedłużenie gwarancji o 3 lata: O ile nie uwzględniono tego w karcie technicznej produktu on-line, przedłużenie gwarancji jest opcjonalne i nieobowiązkowe. Wydłuża ono czas obowiązywania warunków gwarancyjnych zawartych w artykule 13 niniejszych OWS o 3 lata.

   Artykuł 14 - Kwestie sporne i odpowiedzialność

   Klient jest odpowiedzialny za sprawdzenie kompletności i dokładności podanych Vente-unique.com informacji dotyczących zamówienia, a w szczególności adresu dostawy.

   Klient ponosi odpowiedzialność za treść informacji podanych w czasie rejestracji i składania zamówienia. Vente-unique.com nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędnie podane informacje, które skutkują nieprawidłową dostawą.

   Vente-unique.com nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy popełnione przez Klienta lub wynikające z nieprzestrzegania przez niego warunków sposobu dostawy, które ustalił z przewoźnikiem.

   Niezależnie od powyższych postanowień, odpowiedzialność Vente-unique.com w zakresie niniejszych Ogólnych warunków nie może przekraczać kwoty równej wartości wpłaconej lub należnej w czasie zawierania transakcji, z której odpowiedzialność ta wynika, niezależnie od przyczyny lub formy działania, której dotyczy.

   Zdarzenia nieprzewidywalne i niezależne od woli stron, w szczególności klęski żywiołowe np. powodzie czy pożary, uznaje się za przypadki losowe lub działanie siły wyższej, wyłączające odpowiedzialność za fakty i okoliczności nieuchronne.

   Za wybór i zakup produktu odpowiedzialność ponosi wyłącznie Klient. W związku z tym częściowy lub całkowity brak możliwości użytkowania danego produktu, w szczególności niekompatybilność sprzętu, nie upoważnia do odszkodowania, zwrotu kosztów lub pociągnięcia do odpowiedzialności Vente-unique.com, z wyjątkiem przypadków ujawnienia wad ukrytych, braku zgodności, wadliwości lub w razie wykonania prawa do odstąpienia od umowy.

   Produkty sprzedawane na stronie internetowej przeznaczone są do użytku prywatnego. Nie należy używać ich do celów związanych z działalnością stowarzyszeń lub wspólnot, nie spełniających standardów użycia profesjonalnego.

   Artykuł 15 - System poleceń

   Vente-unique.pl umożliwia swoim potencjalnym i stałym klientom przedstawienie vente-unique.pl bliskich i znajomych klienta oraz ich polecenie. Stworzone grupy partnerskie powinny zatwierdzić polecenie, wskazując adres mailowy ich osoby polecającej. Masowe gromadzenie grup partnerskich poza kręgami bliskich i znajomych jest surowo zabronione.

   Artykuł 16 - Ochrona danych osobowych

   Administratorem danych osobowych Klienta jest Vente-unique.com. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania nie jest możliwe wykonanie umowy oraz realizacja złożonego zamówienia. Bez odrębnej zgody Klienta dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych osobowych.

   Klientowi przysługuje prawo dostępu do danych dotyczących jego osoby i wprowadzania do nich zmian, które to prawo Klient może zrealizować, wysyłając wiadomość e mail na adres: kontakt@vente-unique.pl

   Szczegóły dotyczące celów i praw Klienta są określone w naszej Polityce poufności załączonej w Załączniku. Vente-unique.com zastrzega sobie prawo do weryfikacji tożsamości Klienta. Termin "dane osobowe" odnosi się do informacji dotyczących Klienta jako osoby fizycznej, dobrowolnie przekazanych przez Klienta. Dane osobowe obejmują zatem dane imienne (takie jak nazwiska, imiona, adres e-mail, adres pocztowy, numer telefonu). Vente-unique.com chroni prywatność Klienta, przestrzegając obowiązujących przepisów prawa. Vente-unique.com informuje Klienta, że to zautomatyzowane przetwarzanie danych zostało zgłoszone do CNIL pod numerem 1133697.

   W zależności od wyboru dokonanego przez Klienta w czasie tworzenia konta lub wprowadzania do niego zmian, Klient może otrzymywać od vente-unique.pl oferty. W przypadku, gdy Klient nie chce otrzymywać ofert, może w każdym momencie zwrócić się do Vente-unique.com z taką prośbą pisząc na wskazany wyżej adres, albo klikając na odpowiedni link, który znajduje się na dole każdej wiadomości przesłanej przez vente-unique.pl. Vente-unique informuje swoich Klientów, iż automatyczne przetwarzanie danych, w szczególności adresów mailowych użytkowników, jest objęte deklaracją złożoną w CNIL [Krajowej Komisji ds. Informatyki i Swobód] pod numerem 1133697.

   Artykuł 17 – Podzielność klauzul

   Fakt, że jakakolwiek klauzula ogólnych warunków sprzedaży zostanie uznana za nieważną, niewykonalną, nieaktualną, niezgodną z prawem lub nie mającą zastosowania ze względu na ustawę, rozporządzenie lub w wyniku prawomocnego orzeczenia właściwego sądu, nie podważa ważności, legalności i stosowalności pozostałych postanowień niniejszych ogólnych warunków sprzedaży, które pozostają w mocy.

   Klient pozostaje zobowiązany do wypełnienia swoich zobowiązań umownych i nie może w tym zakresie domagać się zwolnienia z odpowiedzialności.

   Artykuł 18 - Warunki przystąpienia do programu lojalnościowego Vente-unique Very-unique

   Niniejszy artykuł określa warunki przystąpienia do programu lojalnościowego Vente-unique obowiązuje na stronie Very-unique.pl. Członkostwo w programie Very-unique jest bezpłatne. Członkostwo w płatnym programie nie będzie już dostępne po uruchomieniu bezpłatnego programu lojalnościowego Very-unique. Członkowie starego płatnego programu lojalnościowego zachowują swoje korzyści do daty zakończenia przewidzianej w tym programie (tj. 24 miesięcy od daty członkostwa). Program lojalnościowy Very-unique jest dostępny dla klientów na warunkach określonych poniżej.

   1 - Warunki przystąpienia do programu lojalnościowego Very-unique

   Program lojalnościowy Very-unique jest dostępny online dla każdego klienta, który chce z niego skorzystać. Członkostwo w programie lojalnościowym Very-unique jest imienne, osobiste i zarezerwowane dla osób pełnoletnich mieszkających w Polsce. Program lojalnościowy Very-unique nie ma zastosowania (ta lista nie jest wyczerpująca) do firm handlowych, profesjonalistów i przedsiębiorców , władz lokalnych lub regionalnych.

   Vente-unique.pl akceptuje tylko jedną subskrypcję programu lojalnościowego Very-unique na konto klienta (to samo nazwisko, imię, adres, e-mail). Ta sama osoba nie może utworzyć kilku kont klienta, aby skorzystać kilkukrotnie z programu lojalnościowego Very-unique. Vente-unique.pl zastrzega sobie prawo do zażądania w dowolnym momencie dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby, która chce zapisać się lub zasubskrybowała program lojalnościowy Very-unique.

   Klient może zapoznać się z informacjami dotyczącymi programu lojalnościowego, logując się na swoje konto klienta i klikając na zakładkę "Program lojalnościowy Very-unique". Do obowiązków klienta należy dbanie o aktualność danych osobowych na koncie klienta poprzez ich aktualizację na stronie.

   Każde członkostwo jest ważne od daty wdrożenia programu lojalnościowego i jest uzależnione od zakupu produktu dokonanego przez klienta na stronie.

   2 - Oferty i korzyści z programu lojalnościowego Very-unique

   Przystąpienie do programu lojalnościowego Very-unique odbywa się zgodnie z warunkami i korzyściami obowiązującymi na stronie. Program lojalnościowy Very-unique umożliwia klientowi zdobycie z następujących korzyści:

   • Gromadzenie punktów na podstawie dokonanych zakupów: program lojalnościowy Very-unique umożliwia klientowi gromadzenie punktów za każde zamówienie na stronie. Kumulacja zaczyna się od pierwszej wydanej złotówki. Dla przykładu, z każdego 100 zł wydanych, 2 zł trafia na poczet bonu upominkowego; lub na 1 zł wydany – 0,02 zł jest kumulowanych. Uwaga: środki na poczet bonu upominkowego w ramach członkostwa w programie lojalnościowym kumulowane są w punktach z zamówień dostarczonych i tych, które nie zostały anulowane.

    Klient może sprawdzić stan swoich punktów logując się na swoje konto klienta i klikając w zakładkę "Program lojalnościowy Very-unique". Informacja o stanie jego punktów jest dostępna:

    • bezpośrednio po zatwierdzeniu płatności i przesłaniu potwierdzenia zamówienia przez Vente-unique.pl
    • w dowolnym momencie na koncie klienta.

    Punkty są ważne przez rok od daty przystąpienia do programu lojalnościowego Very-unique i mogą być zmienione przez klienta na bony upominkowe. Jeśli jednak klient złoży nowe zamówienie w ciągu 12 miesięcy od przystąpienia do programu, jego punkty zostaną zachowane. Z każdym nowym zamówieniem ważność punktów na koncie przedłuża się o dodatkowy rok.

    Po upływie tego okresu punkty zostaną automatycznie utracone. Klientowi nie będzie przysługiwało żadne roszczenie zwrotne wobec Vente-unique.pl w tym zakresie. Bon zamieniony przez klienta może być wykorzystany na przyszły zakup produktów na stronie. Bon jest ważny przez jeden miesiąc od jego daty wystawienia. Jest ważny wyłącznie na produkty (bez opłat i kosztów dostawy) sprzedawane przez Vente-unique.pl na stronie. W związku z tym bon nie może być wykorzystany do zakupu produktów sprzedawanych przez sprzedawców z marketplace.

   • Wyłączny dostęp do niektórych promocji i pierwszeństwo korzystania z nich. Oznacza to, że członkowie programu lojalnościowego Very-unique mogą skorzystać ze zniżek cenowych na niektóre produkty, na co najmniej kilka godzin przed udostępnieniem tych samych obniżonych cen pozostałym użytkownikom strony internetowej.
   • Ekskluzywne dni Very-unique (ekskluzywne promocje i korzyści tylko dla członków programu)

   Vente-unique.pl zastrzega sobie prawo do zawieszenia członkostwa klienta w programie lojalnościowym Very-unique, a nawet trwałego dezaktywowania jego konta lojalnościowego, a jeśli to konieczne, anulowania związanych z nim korzyści, w przypadku nadużyć klienta w korzystaniu z programu lojalnościowego Very-unique.

   3 - Modyfikacja warunków i korzyści wynikających z programu lojalnościowego Very-unique

   Vente-unique.pl zastrzega sobie prawo do zmiany warunków i korzyści wynikających z programu lojalnościowego Very-unique. Wartość punktów ustalona przez Vente-unique.pl może się zmieniać, podobnie jak korzyści przyznawane w ramach programu lojalnościowego Very-unique.

   4 - Dane osobowe

   Przetwarzanie danych osobowych klienta odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych. W ramach programu lojalnościowego Very-unique mają zastosowanie postanowienia polityki prywatności dostępnej na stronie, które uzupełniają niniejszą klauzulę dotyczącą danych osobowych.

   Odbiorca danych: Dane zbierane w ramach programu lojalnościowego Very-unique przeznaczone są dla Vente-unique.pl oraz podmiotów, które kontroluje, które go kontrolują lub które są pod wspólną kontrolą z nim. Dane zbierane przez stronę internetową mogą być przekazywane zewnętrznym podwykonawcom w celu realizacji usług.

   Gromadzone dane: W celu przystąpienia do programu lojalnościowego Vente-unique.pl wymagane jest podanie następujących danych: tytuł, nazwisko, imię, adres pocztowy, adres e-mail. Numer telefonu jest opcjonalny, ale może być również zbierany przez Vente-unique.pl. W przypadku gdy informacje obowiązkowe nie są uzupełnione, klient nie będzie mógł uczestniczyć w programie lojalnościowym Very-unique oraz otrzymywać ofert i korzyści od Vente-unique.pl.

   Sposób zbierania danych: Klient przekazuje w formie pisemnej na stronie swoje dane osobowe niezbędne do przystąpienia do programu lojalnościowego Very-unique.

   Celowość: Vente-unique.pl przechowuje informacje związane z historią zakupów klienta. Przechowywanie to jest niezbędne do zarządzania kwalifikacją klienta do różnych korzyści programu lojalnościowego Very-unique oraz do zapewnienia jego prawidłowej realizacji. Ponadto, informacje te są wykorzystywane do wysyłania klientowi ofert, wiadomości lub reklam spersonalizowanych zgodnie z jego wcześniejszymi zakupami i/lub zainteresowaniami. Gdy klient wyraził zgodę na stosowanie plików cookie i innych urządzeń śledzących na stronie internetowej, dane zebrane w ramach programu lojalnościowego są również łączone z danymi przeglądania. Takie połączenie pozwala Vente-unique.pl na wyświetlanie na stronie ukierunkowanych reklam. Informacje te pozwalają również Vente-unique.pl na zwiększenie wiedzy o swoich klientach i zaoferowanie im spersonalizowanych doświadczeń.

   Okres przechowywania: Informacje o kliencie są przechowywane przez Vente-unique.pl nie dłużej niż jest to konieczne do celów, dla których zostały zebrane, tj. przez okres uczestnictwa w programie lojalnościowym Very-unique, plus wszelkie obowiązujące terminy prawne, w szczególności w celu zachowania dowodu transakcji i umożliwienia Vente-unique.pl spełnienia zobowiązań prawnych.

   Prawo dostępu, sprostowania i usunięcia danych: Klient ma prawo dostępu, sprostowania i usunięcia dotyczących go informacji. Prawo to może być realizowane poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres dpo@vente-unique.com lub na następujący adres Vente-unique.com - Dpo - 9/11 Rue jacquard 93310 LE PRE SAINT GERVAIS, Francja.

   Vente-unique.com
   Service Client
   9/11 Rue jacquard
   93310 LE PRE SAINT GERVAIS
   France.

    Pobierz Ogólne Warunki Sprzedaży (pdf)