good for planet

Szczęście leży również w naszych codziennych zobowiązaniach, a my w Vente-unique.pl jesteśmy przekonani, że każdy gest się liczy i ma wpływ, bezpośredni lub pośredni, na nasze społeczeństwo i nasze środowisko.

Tworząc linię Good for Planet, naszym celem jest pomóc tym, którzy chcą uczestniczyć w bardziej odpowiedzialnej konsumpcji, dzięki certyfikowanym produktom, jednocześnie nadal oferując Państwu modne produkty w najlepszym stosunku jakości do ceny.

Aby zapewnić Państwu maksymalną przejrzystość i autentyczność przyszłych zakupów, nasz zespół ds. jakości skrupulatnie sprawdza każde z tych kryteriów w przypadku wszystkich naszych produktów.


Jak wybieramy nasze produkty przyjazne środowisku?


Aby osiągnąć ten cel, nasze zespoły starannie wyselekcjonowały produkty od zatwierdzonych dostawców, spełniających bardzo surowe kryteria, kontrolowane przez zewnętrzne instytucje.


Dlatego w Vente-unique.pl, aby produkt został uznany za ekologiczny, musi spełniać przynajmniej jedno z poniższych kryteriów:

Bawełna organiczna

Bawełna organiczna

W celu zachowania bioróżnorodności preferujemy stosowanie bawełny organicznej do produkcji naszych tekstyliów. Uprawiana bez pestycydów, środków owadobójczych, nawozów chemicznych i GMO, bawełna organiczna nie zubaża gleby ani nie szkodzi otaczającym ją ekosystemom. Stosowanie bawełny organicznej pozwala również zaoszczędzić około 91% wody.

Made in France

Made in France

Jako francuska firma, Vente-unique.pl pragnie promować francuskie know-how poprzez współpracę z lokalnymi dostawcami. Nasz europejski magazyn znajduje się we Francji, dzięki czemu "Made in France" zmniejsza emisję CO2 związaną z transportem produktów poprzez preferowanie krótkich tras.

PEFC®

PEFC®

Certyfikat ten daje gwarancję, że użyte drewno pochodzi z lasów, w których prowadzona jest zrównoważona gospodarka z punktu widzenia środowiska, społeczeństwa i ekonomii. Poprzez wspieranie PEFC, Vente-unique.pl pomaga chronić światowe lasy.

Made in Europe

Made in Europe

Aby zmniejszyć nasz ślad węglowy, preferujemy produkcję europejską. Współpraca z krajami sąsiadującymi pozwala nam na zmniejszenie emisji CO2 związanej z transportem naszych produktów, a także na szybką wymianę informacji. Celem Made in Europe jest również stworzenie gospodarki cyrkularnej z naszymi krajami sąsiadującymi.

Lasy

Lasy zarządzane w sposób zrównoważony

Aby zachować ekosystem, w którym żyjemy, preferujemy drewno z lasów zarządzanych w sposób zrównoważony. Poprzez tę akcję walczymy z wylesianiem i angażujemy się w ochronę gleby, a tym samym bioróżnorodności.

Materiał z recyklingu

Materiał z recyklingu

Poprzez recykling istniejących materiałów, Vente-unique.pl zobowiązuje się do zmniejszenia wpływu na środowisko związanych z produkcją i transformacji surowców. Aby produkt był ekologicznie odpowiedzialny, nasz produkt musi zawierać minimum 50% materiałów pochodzących z recyklingu.

Certipur®

Specjalny certyfikat dla pianki, Certipur gwarantuje, że w produkcji pianki produktowej nie są stosowane metale ciężkie ani środki zmniejszające palność. Ten certyfikat zaświadcza również, że nie zastosowano w niej rakotwórczych i alergizujących barwników. Dzięki tej certyfikacji Vente-unique.pl zobowiązuje się do ograniczenia emisji lotnych związków organicznych.

OEKO-TEX®

STANDARD 100

Uznawana na całym świecie etykieta OEKO-TEX® STANDARD 100 reguluje i kontroluje użycie szkodliwych substancji podczas wszystkich etapów przetwarzania tekstyliów: surowców, przędzy, barwników. Dzięki temu certyfikatowi jesteśmy zobowiązani do oferowania tekstyliów, które są zdrowe i odpowiednie dla Twojej skóry.